Videoscreening reducerer bias

13.11.2020

Videoscreening reducerer bias

Der er enorm meget fokus på unbiased rekruttering. Og derfor får jeg ofte spørgsmålet: Er videoscreening ikke diskriminerende i rekruttering? Jeg kan jo egentlig godt forstå, at man stiller spørgsmålet. En video afslører da også personlige ting om kandidatens køn, alder, etnisk ophav m.m. Men jeg vil til enhver tid mene, at videoscreening reducerer bias og diskrimination i udvælgelsen af kandidater. Her er mit bud på hvorfor: 

Screeningsprocessen bliver mere fair

Når vi foretager telefon- eller fysiske interview, så er dynamikken mellem den der interviewer og den, der responderer ret afgørende for, hvordan interviewet spiller sig ud. Lige præcis derfor er der stor risiko for diskrimination. Man kommer let offtrack omkring emner, som ikke er direkte forbundet med screeningen, spørgsmålene stilles måske i forskellig rækkefølge og i nogle tilfælde er det måske endda ikke de samme spørgsmål, der stilles. Det kan alt sammen sagtens influere en beslutning, om hvorvidt en kandidat går videre. Samtidig så foregår telefon- og fysiske interviews live. Derfor er det udelukkende op til de tilstedeværende at vurdere kandidatens performance.

Det sker ikke ved videoscreening. Her får alle kandidater de samme spørgsmål i samme rækkefølge, hvilket giver dem de samme forudsætninger for at gøre et godt indtryk. 

Videosvar kan ses, genses og deles med alle relevante interessenter i organisationen. Samtidig giver du også kandidaterne mulighed for virkelig at vise sig fra deres bedste side. De har nemlig tid til at forberede sig og reflektere over hvad, de ønsker at svare.  

Læs også: Fem situationer, hvor videoscreening kan hjælpe dig til at spotte bedste talent i bunken

Videoscreening erstatter ikke nødvendigvis det personlige interview

Det er umuligt helt at vide, hvad der er blevet diskuteret mellem to personer, der har holdt et møde, og hvorvidt der er foregået diskrimination. Med videoscreening bliver videosvar gemt, således at man altid kan finde tilbage til dem, hvis der er behov for at gense svar. Videosvar kan som sagt deles med interessenter, som kan validere, kommentere på svar og udfordre beslutninger i løbet af processen. 

Personlig bias reduceres

Når man er flere om at vurdere kandidater, kan man udfordre hinandens bias, hvilket giver et mere nuanceret billede af kandidaterne. Det styrker beslutningsgrundlaget for, om de går videre eller ej. Faktisk er vores erfaring, at videoscreening ligefrem er en fordel for kandidater, som typisk oplever diskrimination på arbejdsmarkedet pga. alder (for ung eller for gammel) eller etnisk ophav (navn, sprogbarrierer). 

Når en kandidat får mulighed for at svare på video, får man en tydelig fornemmelse af kandidatens udstråling og personlighed, som i langt de fleste tilfælde vægter tungere end alderen, når den fremtidige kollega skal ansættes.

Standardiser screeningsprocessen og reducer subjektivitet!

Det siger sig selv, at en standardisering af screeningsprocessen med en klar rækkefølge af spørgsmål, svar og vurdering giver en langt bedre mulighed for at sammenligne kandidater. 

De sammenlignelige vurderinger hjælper os ikke bare med at få et mere nuanceret billede af kandidater, det hjælper os også med at se bort fra indgroede stereotype overbevisninger, såsom at kvinder er bedre til jobbet som sygeplejerske, og mænd er bedre i jobbet som ingeniør. Vi er nemlig mindre tilbøjelige til at putte kandidater i kasser, når kandidater vurderes simultant og systematisk.     

Man får ikke meget ud af at bruge en masse ressourcer på at forsøge at ændre sit mindset til at være mindre biased i en ustruktureret proces. Det er langt mere effektivt at indføre strukturerede screeningsprocesser, som kan inkludere cases, personlighedstests og eksempelvis videoscreening.  

At gå fra ustrukturerede screeningsprocesser til et mere struktureret format, er dog kun begyndelsen. Virksomheder skal også skille sig af med jobpaneler og gruppeinterviews m.v. Jo mere uafhængig man kan gøre reviewers jo bedre. Hvis der eksempelvis er 3 reviewers inde over screeningsprocessen, så får du 3 uafhængige vurderinger, hvilket alt andet lige er et bedre beslutningsgrundlag, end én samlet vurdering. 

Det menneskelige bias kan nok aldrig fjernes helt (og måske det heller ikke skal elimineres), men en struktureret proces reducerer i høj grad personlige overbevisninger, diskrimination og dårlige beslutninger. Og det er lige præcis derfor, at videoscreening reducerer bias.

Sådan reducerer du bias med videoscreening

Her er mine 3 bedste bud på, hvordan du med videoscreening kan sikre nogle procedurer, der bidrager til at reducere bias. 

1. Vurder kandidaten med det samme

Reviewers bør vurdere kandidaterne straks efter et videosvar er set! Vi er nemlig mere tilbøjelige til at huske svar med uddybende eksempler, samt de svar vi senest har set. Hvis vurderingen ikke sker straks, er der en risiko for, at man glemmer mindre uddybende, men til gengæld virkelig gode svar, eller vurderer svar højere fra kandidater, der er bedre til storytelling.

2. Vurder dem individuelt først

For at undgå at blive påvirket af andres bias, så er det helt afgørende, at man vurderer kandidaterne ud fra ens egen overbevisning først. Skriv derfor din første umiddelbare vurdering af kandidaten ned i kommentaren. Herefter sammenlignes jeres vurderinger og der kan tages en mere nuanceret og dybdegående diskussion om, hvorvidt kandidater er et match til stillingen. 

3. Sammenlign svar på samme spørgsmål

Det er også en god idé at sammenligne kandidaters svar horisontalt, således at hvis flere kandidater er bedt om at svare på 3 spørgsmål, så sammenlignes alle kandidaters svar først på spørgsmål 1, så spørgsmål 2 og til sidst spørgsmål 3. Det er samme metode som bruges på uddannelsesinstitutioner ved prøver og eksamener, og det afslører hurtigt om kandidater er konsistente i kvaliteten af deres svar eller ej. Det kan være vigtigt, hvis nogle spørgsmål/svar vægter tungere end andre. 

Vil du gerne vide mere om vores produkt videoscreening? Besøg vores side, og lær mere om funktioner, priser og fordele.