En strategisk investering på Rudersdal Kommunes rekrutteringsudfordringer

UDFORDRINGEN

I forbindelse med nye krav til minimumsnormeringer, som skal sikre øget kvalitet i daginstitutionerne, blev der i 2021 iværksat et pilotprojekt, som skulle tage kampen op om ressourcerne på det hårdt pressede dagtilbudsområde.
Samtidig skete der en løbende vækst i tilflyttere til den nordsjællandske kommune, hvilket øgede behovet for institutionspladser og dermed flere hænder.
 
 
Tidligere rekrutteringsindsatser gav få eller ingen resultater. Rudersdal Kommune stod tilbage med en oplevelse af at jobmulighederne ikke kom langt nok ud til de ønskede målgrupper. Når de slog jobs op på traditionel vis, kom der ikke nok ansøgere, og til de stillinger, hvor der kom ansøgere, var kvaliteten mangelfuld.
Flere stillinger var derfor nødvendige at genopslå pga. manglende kvantitet og kvalitet. Manglen på ressourcer og de øgede krav satte de eksisterende medarbejdere under ekstra pres. Derfor besluttede dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe, at der var behov for en gennemgående, radikal ændring.

Processen & løsningen

I samarbejde med SEEKNSPEAK blev der iværksat nye, langsigtede og proaktive initiativer, med ét simpelt formål: at gøre det nemmere at tiltrække flere kvalificerede kandidater til Rudersdal Kommunes 42 institutioner. 

Det var tydeligt at projektet skulle inkludere en skarp EVP-strategi, content produktion og målrettet distribution.
Til at mobilisere indsatsen og engagere relevante ledere og beslutningstagere på området, arrangerede vi en række workshops med flere formål. For det første, var det vigtigt at sikre, at initiativerne blev forankret helt ude i de enkelte dagtilbud. Samtlige ledere deltog derfor i workshops, hvor de målrettet arbejdede med at forstå deres og kommunens employer value proposition (EVP), kernebudskaber, målgrupper, kandidatoplevelse, personlig branding samt fik hands-on viden til at arbejde selvstændigt med bl.a. video i deres dagligdag. 
På baggrund af output fra disse workshops blev kernebudskaber defineret på tværs af dagtilbud. Hertil fulgte en inspirationshåndbog med specifikke guides til lederne, for at skabe en rød tråd i al kandidatrettet kommunikation, som skal sikre at Rudersdal kommer på kandidaternes lystavle.
Derudover produceres der en række video content, bl.a. employer branding- og rekrutteringsvideoer målrettet pædagoger, pædagogstuderende, ledere og sporskifte-kandidater. De har til formål at skabe opmærksomhed, øge kendskabsgraden og tiltrække kandidater via bl.a. sociale medier. 
For at undgå at ny trafik (læs: potentielle kandidater) herfra drukner på kommunens jobside, blev der udarbejdet en dedikeret og mere rammende landingside og jobunivers med information og visuelle virkemidler i øjenhøjde med målgruppen. Ved at vise autenticitet og personlighed i tiltrækningsfasen, kombineret med en bedre og simplere kandidatoplevelse var målet, at skabe de bedste forudsætninger for kandidaterne, så de fremadrettet søger de ledige stillinger.
”Seeknspeak har blandt andet faciliteret workshops for vores ledere om employer branding, kernebudskaber og brugen af video. Det har været enormt inspirerende og alle workshops er faciliteret i øjenhøjde med deltagerne, for hvem meget af dette er ny viden. Vores ledere er gået hjem med gå-på-mod og en masse ny inspiration til at prøve nye rekrutteringstiltag af. De er også gået hjem med input til, hvordan de i personalegruppen kan arbejde med employer branding i de specifikke børnehuse.”
Marie Overgaard Bering, Kommunikationskonsulent

RESULTATER

Succeskriteriet var, at styrke dagtilbudsområdets positionering og differentiering i forhold til omkringliggende kommuner. I skrivende stund har projektet været i gang i 24 måneder og har allerede vist en positiv effekt på flere fronter. Organisationen er blevet kollektivt mobiliseret og fået et fælles sprog omkring dagtilbuddenes EVP og kernebudskaber. 
Blandt de ansatte har det skabt gejst, håb og lyst til at udskifte ineffektive metoder med nye, mere engagerende metoder. Og det har allerede givet resultater i form at øget omtale på sociale medier, en fordobling i antal visninger, 49% flere ansøgninger og antallet af ledige stillinger er faldet til en fjerdel. Ved kontinuerligt at give et ærligt og appellerende billede af Rudersdal Kommune som arbejdsplads, er det forventet, at se en fortsat målbar effekt af indsatsen som vi har døbt ”Rudersdal-metoden”.
”Seeknspeak har en meget professionel tilgang til, hvordan man arbejder med recruitment marketing. Vi havde brug for et bureau, der kunne hjælpe os med at lægge en strategi, udarbejde og distribuere content og samtidig give os løbende sparring på de tiltag, vi iværksætter. Vi har lige siden vores første møde følt os i meget trygge hænder.” ​
Kirsti Schou Tornoe, Dagtilbudschef

Skal vi også hjælpe dig med en strategi?

Vi kan også hjælpe dig med en skræddersyet strategi, som kan få dig i mål med din rekruttering. Har du en specifik rekruttering, som du kan bruge nye øjne på, eller ønsker du overordnet sparring, så hører vi gerne fra dig. 

NTT DATA:

En graduate rekrutteringsvideo der understøtter Employer Branding

We use cookies to improve your experience on our site

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores side