REKRUTTERING AF GENERATION WHO?

29.11.2022
Hvor ofte overvejer du hvilken generation, dit jobopslag henvender sig til, før du slår det op? Vores gæt er, ikke tit nok og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor der er langt mellem relevante kandidater i dit ansøgerfelt. 
 
For samtidig med at COVID-19 pandemien har medført en stigende popularitet i hjemmearbejde, ændrede værdier og adfærd i arbejdsstyrken samt en stigende tendens til at undersøge potentielle arbejdsgivere mere velovervejet før et evt. jobskifte, har vi en arbejdsstyrke, som er under markant forandring.  
 
Nu hvor Baby Boomer generationen (1946-1964), som har fyldt meget på arbejdsmarkedet i mange år, er ved at gå på pension, er det i dag de yngre aldersdemografier, der dominerer i arbejdsstyrken. Og de reagerer meget forskelligt på de mange uforudsete ændringer der sker på arbejdsmarkedet samt på kommunikation fra virksomheder om jobmuligheder.  
Man skal med andre ord være varsom med at bruge den samme fremgangsmåde og det samme jobopslag med de samme budskaber, hvis man ønsker at tiltrække kandidater fra forskellige generationer til et job.   

I denne artikel kan du blive klogere på de forskellige værdier, adfærd og forventninger, jobsøgere i hhv. Baby Boomer Generationen samt i Generation X, Y og Z har til deres arbejdsgivere. Og du lærer hvordan du kan tilpasse dine recruitment marketing strategier, så de bedre appellerer til de enkelte generationer. 

AMBITIØSE GENERATION Z

Den yngste generation på arbejdsmarkedet går under navnet Generation Z (1997-2012). Det er de medarbejdere, som i skrivende stund er under 26 år. Generationen er netop nu ved at afslutte deres studier og de repræsenterer den største gruppe, som er på vej ind i arbejdsstyrken. Det er derfor afgørende at vide, hvordan disse kandidater tiltrækkes og hvordan deres krav imødekommes.  

Generation Z’s adfærd har allerede medvirket til indførelse af nye rekrutterings- og ansættelsesprocesser. De er nemlig samfundets første rigtige digitale indfødte, da de fleste af dem slet ikke kan erindre tiden før internettet, computere og mobiltelefoner. Dette giver dem en unik forståelse for digitale værktøjer og en evne til hurtigt at omstille sig. De er guld værd for virksomheder, hvis virksomhederne altså ved, hvordan de skal integrere dem. På grund af deres unge alder, vil mange personer i generation Z have begrænset erhvervserfaring, mens andre har studiejobs og leder efter spændende karrieremuligheder. 
 
Skal du ansætte kandidater fra denne generation, skal du være opmærksom på, at de altid er online og at de bliver præsenteret for mange budskaber dagen lang. Så det kan være svært at fange deres opmærksomhed. De er meget utålmodige, så du skal være kort og præcis i dine budskaber, ellers er de hurtigt videre. Det er desuden vigtigt, at du sælger rollen og dens potentiale, så kandidaten kan se en lovende karriere foran sig.  

VIDEO OG SOCIALE MEDIER, GEN Z

Til trods for at både generation X, Y og selv Baby Boomers til en vis grad interagerer med video, er det slet ikke på niveau med generation Zs brug af video, som de finder særdeles underholdende og let fordøjeligt. Men selvom Generation Z interagerer godt med video content på sociale medier, betyder det ikke at de er mindre kritiske end de øvrige generationer, når en ny arbejdsgiver skal findes. Derfor kan du være sikker på at Generation Z også bruger andre online kanaler og medier for at indsamle mere info om en potentiel arbejdsgiver, der kan hjælpe dem med at danne sig et fuldt indtryk af, om en arbejdsgiver er værd at bruge tid på.  
  
Når det gælder om at indsamle information, er Generation Zs fortrukne medie lige nu TikTok. Det er også her, de starter deres jobsøgning og i øvrigt alle søgninger relateret til karriere. I følge Google er det nu over halvdelen af generation Z som bruger TikTok og Instragram til søgninger fremfor Google. Når det kommer til de øvrige sociale platforme, bruger Generation Z primært facebook til at holde relationer ved lige med eks. familie eller deltage i begivenheder. De er vokset op i en influencerkultur og de vægter venners mening højere end familiens og så deler de alt, hvad der er værd at dele. De er sjældent på LinkedIn, så det er ikke her, du skal bruge dine annoncekroner – i hvert fald ikke endnu, når det gælder rekruttering af Generation Z kandidater. 

VÆRDIER FØLGER GENERATIONER

Det er meget naturligt at kandidaters værdier ændrer sig i takt med at generationerne ændrer sig. I Generation Zs tilfælde er det særlig udtalt i forhold til diversitetsværdier og forventninger til kommende arbejdsgivere. Måske fordi generationen selv har et højt niveau af diversitet. Hele 48% af Generation Z er ikke-hvide, og de foretrækker at arbejde for virksomheder, som tager inklusion seriøst. Størstedelen af Generation Z kandidater siger, at de vil have arbejdsgivere hvor inklusion er integreret i virksomhedens politikker, mere diversitet i seniorroller og mere diversitet i de virksomheder, som arbejdsgiveren samarbejder med. Og det stopper ikke der.

Generation Z er nemlig også nysgerrige af natur, drevet af passion og mening, så de prioriterer også Corporate Social Responsibility og innovation højt. Deres arbejdsgiver skal simpelthen være cool og have en holdning. Spørger man de unge om deres valg af fremtidige job, svarer 58%, at de synes at det er nyttigt/vigtigt at vide noget om virksomhedens historie, værdier, kultur m.v. Og det hænger sammen med det generelle billede af en formålsdrevet generation, som dels stiller krav til deres arbejdsplads og dels gerne vil være med til at gøre en forskel for verden. Og det skal vi vise og fortælle på en ægte måde.   

Generation Z kandidater spotter hurtigt hvis en virksomhed ikke er ægte i sine budskaber. De er vokset om med massiv medieeksponering, så de har en unik evne til at skelne skidt fra kanel på selv meget korte videoer og lydbidder. Så hvis du eks. præsenterer en jobsøger for en medarbejdervideo og den fremstår for scriptet eller konstrueret, er der en stor chance for at jobsøgeren hurtig mister interessen og er videre. Det samme gælder hvis du som virksomhed prædiker at I går op i diversitet, men jeres ord ikke er afspejlet i jeres standarder eller handlinger. Alt dette sker indenfor få sekunder, så det gælder det om at være så autentisk som muligt, når du kommunikerer med denne generationsgruppe.  

BEST PRACTICE NÅR DU REKRUTTERER GENERATION Z:

 • Gør brug af videobaseret content, for det er dét de er vant til at konsumere.
  – Hold det kort og gerne max 15-sekunder  
  – Lav “hverdagsliv/behind the scenes” videoer, karriereråd, tips and tricks, som kan      inspirere, uddanne eller på anden måde skabe værdi for dem 
 • Vær autentisk og følg op på det I lover 
 • Gen Z går enormt meget op i selviscenesættelse. Alt hvad de foretager sig, køber, forbruger eller har en holdning til, lægger sig direkte op ad, hvordan de ønsker at fremstå. Derfor vil de vælge job og virksomhed, som direkte afspejler dem som person eller deres værdier. Skab en relation til målgruppen ved at tale tydeligt til deres værdier;
  – Fortæl hvordan deres værdier harmonerer med jeres virksomhedskultur
  – Vis hvordan din virksomhed ”giver tilbage”/er bæredygtig 
  – Vær tydelig på hvordan virksomhedens mission er større end jobbet i sig selv.

TRAVLE GENERATION Y

Generation Y er dem vi også kalder “Millennials” (1981–1996). Denne demografi begyndte deres karriere lige omkring finanskrisen i 2008. Årene deromkring var en sort tid for mange jobsøgende, hvilket var med til at præge deres adfærd og værdier.  Derfor er mange i denne gruppe mere pragmatiske end idealistiske, når det kommer til jobsøgning. Millennials udgjorde allerede i 2020 60% af arbejdsstyrken. I modsætning til Generation Z har Millennials mere erhvervserfaring og er i øvrigt kendetegnet ved at de er:
 • Socialbevidste
 • Diversitetsbevidste 
 • Helbreds- og work-life balance bevidste  
 • Bevidste om eget værd og deres erfaring 
Mange Millennials har eller er ved at stifte familie og etablere sig. De har derfor mange jern i ilden og vil derfor gerne vide hvordan deres privatliv hænger sammen med deres arbejdsliv. På nogle områder ligner Millennials Generation Z, særligt når det kommer til værdier. Men Millennials stiller flere krav til arbejdsgivere bl.a. pga. deres erfaring og selvbevidsthed. Millennials har flair for tech og networking på sociale medier, er noget de prioriterer højt. Hele 86% af Millennials benytter sociale medier (sammenlignet med 76% af Generation X og 59% af Baby Boomers).  
Du finder Millennials på Facebook, Twitter og Youtube, så deling af karriererelateret content på disse platforme giver god mening for at holde målgruppen engageret i din virksomheds employer brand. De har som generation Z heller ikke meget tålmodighed. Så når du kommuniker til dem skal dine budskaber være velformulerede, præcise og ikke mindst troværdige.  –

BEST PRACTICE NÅR DU REKRUTTERER GENERATION Y:

 • Her bør du også gøre brug af videobaseret content, og det kan sagtens være 30-60 sekunder, så længe det, der bliver sagt, giver værdi for kandidaten.
 • Præsenter eks. kandidater for medarbejdervideoer, de kan spejle sig i og som underbygger dine budskaber om arbejdspladsen.
 • Work/Life balance er et must for Millenials. Så vær tydelig i, hvordan I som virksomhed understøtter fleksibiliteten for kandidaten. 
 • Brug storytelling og visualiser hvordan jeres jobmuligheder kan være med til at løfte ansøgeren videre på sin karrierevej.
 • Kommuniker jeres forpligtigelse til virksomhedens værdier og formål, ved at være konkret omkring målsætninger og status – det gør jer mere troværdige og giver kandidaterne den bekræftelse de søger.

ERFARNE GENERATION X

Generation X (1965–1980) spiller en stor rolle i den nuværende arbejdsstyrke, da mange personer i Generation X har mere end 20 års erhvervserfaring. De er nået til det sted i karrieren, hvor de går efter de lederroller, som Baby Boomers er ved at forlade. Når det kommer til værdier, deler halvdelen af Generation X, (født i midten af 60’erne), værdier med Baby Boomers, hvor den anden halvdel (født tættere på 1980), deler værdier med Millennials.

Generelt for Generation X er, at de værdsætter autonomi, selvudvikling, transparens og fleksibilitet på arbejdspladsen. Selvom de ikke er født digitale og har lige så stor flair for tech som Generation Z og Y, er Generation X fortrolige brugere af IT på arbejdspladsen og generel digitalisering i samfundet. Generation X er også flittige brugere af sociale medier. Men de følger oftere standardprocesser og bruger mere traditionelle kanaler som professionelle netværk, LinkedIn og Facebook til jobsøgning, når de undersøger en arbejdsgiver eller søger job. 
 

Med 20 år på arbejdsmarkedet, har denne gruppe prøvet nok (både hvad angår arbejdsgivere og job) til at de ved, hvad de vil have, og ikke have. En stor del af gruppen søger indflydelse og ansvar på kerneopgaven, deres rolle, og også i virksomheden via ledelse.  

BEST PRACTICE NÅR DU REKRUTTERER GENERATION X:

 • Sørg for at være til stede på de kanaler, hvor de foretrækker at søge job og brug content der fanger deres interesse. Deres erfaring har stor betydning for deres værdier og de typer job, de søger. Derfor er det afgørende, at du tilpasser budskaberne, så de passer til både jobtypen, kanalen og mediet. Det gælder i øvrigt både ved rekruttering af Generation Y og X.  
 • Hvis du stiller krav til denne målgruppe, skal du været transparent i din kommunikation og forventningsafstemning. De går kun ud over deres komfort zone, hvis det gælder et job de virkelig gerne vil have eller en virksomhed de særligt ønsker at arbejde for.  
 • Husk at medarbejdere med længere erhvervserfaring indenfor deres felt, har en ret god forståelse for, hvad de søger efter, hos en potentiel arbejdsgiver. Derfor skal du være opmærksom på detaljegraden, når du kommunikerer med denne målgruppe, så det bliver så konkret som muligt uden at blive for langhåret.   
 • Du vil høre dem nævne “frihed under ansvar”, når du spørger, hvordan de ønsker at arbejde. Så husk at formulere hvor meget frihed under ansvar man vil få, og gerne med konkrete eksempler. 
 • Målgruppen er loyale, når det kommer til jobs. Ikke i lige så høj grad som Baby Boomers, men de søger tryghed i ansættelsen og vil kigge efter muligheder for at avancere/udvikle deres kompetencer. Udtryk derfor hvilke muligheder der er internt i virksomheden.  

AKTIVE BABY BOOMERS

Baby Boomers (1946-1964) er den ældste generation på arbejdsmarkedet. Baby Boomers var børn i en efterkrigstid, hvor der har været noget at kæmpe for. Derfor er de typisk hårdt arbejdende, ressourcestærke og selvkørende. Mange personer fra denne generation er på de sidste år af deres karriere eller også har de allerede forladt arbejdsmarkedet. Denne generation er mere velhavende, mere aktiv og i bedre fysisk form end nogen tidligere generationer. Derfor er det ikke unormalt at nogle vælger at gå på pension før tid, fordi de har råd. Ligesom det ikke er unormalt at nogle vælger at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, fordi de har lyst og trives med det, de laver. Baby Boomers prioriterer generelt arbejdet højt, og de søger status og succes. De er meget loyale medarbejdere, der ofte har været i få jobs over et helt arbejdsliv.

Baby Boomers bruger primært Facebook til at holde sig informeret, men også til at dele meninger og deltage i konkurrencer. De søger helst job på traditionel vis eller via netværk.   

BEST PRACTICE NÅR DU REKRUTTERER BABY BOOMERS:

 • Selvom Baby Boomers også bruger digitale værktøjer, skal du være opmærksom på at de foretrækker fysiske møder og real-tids samtaler fremfor digitale møder.  
 • Kommunikere til dem med nysgerrighed og respekt for deres erfaring. Skal de købe ind på et job, vil det være en god ide at fortælle, hvordan deres erfaring kan få indflydelse.  
 • Du skal være varsom med at stille for store krav i rekrutteringsprocessen, som kræver at de kommer for meget ud af deres komfortzone. De er vant til det klassiske, og ville formentlig se dine moderne, digitale opslag som støj og betragte det mindre seriøst, end hvis du skrev det eller de hørte det fra en bekendt eller en person i deres netværk. 

VEJEN FREM ER KONSEKVENT…

Det kan være store forskelle på demografiernes adfærd og værdier, men uanset om du skal tiltrække og rekruttere fra Baby Boomer Generationen, Generation Z, Y eller X, gælder det for virksomheder om at være aktive og konsekvente på sociale medier og fortælle om deres employer brand med målrettede budskaber.  
Som de sidste take-aways, kommer her to tommelfingerregler: 
 
 • Forstå og vær opmærksom på hvilken generation, du selv kommer fra og den bias, det kan medføre. Fx er du Gen X, og skal formulere et jobopslag eller arbejde med employer branding, så afstem hvilken målgruppe(r), du forsøger at ramme. Mange ville per automatik formulere, som skrev de til sig selv eller en anden fra samme generation. 
 • Lav en intern syretest. Få dit jobopslag og de valgte kanaler synet hos en kollega, som er fra dén respektive generation, som du forsøger at ramme. På den måde kan du let og hurtigt få afklaring på, om du rammer de triggers og drivers, der skal til, for at tiltrække dem.