For at tiltrække dygtige kandidater og holde på sine medarbejdere er det i dag et must at investere i sit employer brand. Det ved de fleste virksomheder heldigvis godt, men alligevel støder vi i vores daglige arbejde hos SEEKNSPEAK ofte på spørgsmålet: Hvordan måler vi så, om vores employer branding-arbejde virker?

FRA GÆTVÆRK TIL DATADREVNE INDSIGTER

Vi har i SEEKNSPEAK et fast framework, som vi arbejder ud fra, når vi starter et nyt employer branding-samarbejde op. Vi undersøger, hvordan det ser ud for din virksomhed i dag, og altså hvad jeres udgangspunkt er i forhold til de klassiske parametre som kendskabsgraden, medarbejderomsætningen og medarbejdertilfredsheden – men også Employee Net Promoter Score (E-NPS.), som er et udtryk for medarbejdernes loyalitet og ambassadørvillighed. Altså hvor tilbøjelige dine medarbejdere er til at anbefale din arbejdsplads til andre. Vi ser også på dit rekrutterings- og kandidatflow i forhold til antal ledige stillinger sammenlignet med visninger, ansøgninger og samtaler per jobopslag.
 
Vi tager altid udgangspunkt i den data, der allerede er tilgængelig. Mange virksomheder ligger inde med brugbare HR-data og analyser, f.eks. fra årlige medarbejderundersøgelser. Er dataen uddateret, så anbefaler vi at gennemføre en E-NPS-undersøgelse eller opsætte interviews med nogle medarbejdere for at få fastlagt en baseline, som vi kan arbejde ud fra.
 
Tilsammen viser parametrene, hvor stærkt dit employer brand er, og hvordan det giver bedst mening at prioritere jeres indsats. Når vi hjælper virksomheder, så bruger vi et effektmålskema til at sætte en fælles forventning til vores samarbejde. Og her ligger der typisk en vigtig læring for virksomheden i at tænke databaseret, også når det kommer til jeres employer brand. 

Fra virksomhedens image til medarbejderens oplevelse

Det vi i virkeligheden forsøger at finde svar på er, om det, du som virksomhed siger, også er det dine medarbejdere oplever. Hvis et kernebudskab i jeres Employee Value Proposition (EVP) for eksempel er, at I er en virksomhed som ‘løfter i flok’, mens en stor andel af jeres medarbejdere føler, at de arbejder i siloer, så er filmen knækket et eller andet sted. Alle parametre hænger typisk sammen, men det gælder om at finde ud af, hvor skoen trykker allermest.
 
Når vi har samlet al data, giver det også en oplagt mulighed for at benchmarke din arbejdsplads mod andre og se, hvordan du egentligt klarer dig i forhold til dine konkurrenter ift. rekruttering og fastholdelse. Vores oplevelse er oftest, når vi samler al denne data, at vi finder mange af de steder, hvor problemerne opstår. En lille virksomhed kan måske have et rigtig godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere – men hvis kandidaterne intet sted kan se, hvordan det er at arbejde der, så vælger de den oftest fra, til fordel for en anden, der brander sig bedre og fortæller de gode historier, som kandidaten kan spejle sig i. 

Fra ingen til fire ansøgere: Er det en succes?

Vi ved, at arbejder du målrettet med dit employer brand, så vil du automatisk sætte fokus på trivsel og på at fortælle de gode historier. Og en afledt effekt heraf er altid, at dine eksisterende medarbejdere bliver bevidste om virksomhedens værditilbud, og hvorfor det netop er jeres arbejdsplads, de arbejder for. På samme måde bliver det tydeligere for kandidater og deres interesse kan kvalificeres og måles. Vi ser derfor altid en stigning i awareness, antal visninger på sociale medier sammen med øgede click-rater og click-through-rater, ligesom vi ser mere trafik til karrieresiden, når vi har arbejdet med et employer brand. 
 
Det allervigtigste er selvfølgelig, hvordan du i sidste ende kan se resultaterne i forhold til rekruttering. Hvor mange ansøgninger får du ind, og hvor relevante er de. Her pointerer vi ofte, at det er vigtigt at fokusere på kvalitet over kvantitet. Nogle tror fejlagtigt, at det er et succeskriterie at modtage 200 ansøgninger på et jobopslag. Men tværtimod giver det ekstra arbejde i form af tonsvis af ansøgninger, der skal screenes og utilfredse kandidater, der må vente på standardiserede afslag. At gå fra ingen til fire ansøgninger er derfor i allerhøjeste grad en succes – i hvert fald hvis der er tale om kvalificerede ansøgninger. Succeskriteriet er nemlig at modtage gode ansøgninger, og her er en stigning på f.eks. flere hundrede procent altså værd at tage med, især hvis den helt rigtige kandidat er iblandt. Vi skal altså gøre op med det gamle mindset om, at det ikke er en succes, medmindre vi har mange/flerehundrede kandidater at vælge imellem. I virkeligheden skal vi kun bruge én til stillingen – nemlig den rette. 

Rudersdal kommune halverer antal ledige stillinger

I et pilotprojekt med Rudersdal Kommune tog vi sammen kampen op om ressourcerne på det hårdt pressede dagtilbudsområde. Efter at projektet havde været i gang i 12 måneder, viste der sig allerede en positiv effekt på flere fronter. Organisationen blev kollektivt mobiliseret og fik et fælles sprog omkring dagtilbuddenes EVP og kernebudskab. Det har blandt medarbejderne skabt gejst, håb og lyst til at udskifte ineffektive metoder med nye, mere engagerende metoder. Resultaterne viser: øget omtale på sociale medier, en fordobling i antal visninger, 49% flere ansøgninger og en halvering af ledige stillinger. Det skyldes selvfølgelig mange forskellige indsatser, men fælles for dem har været et ønske om at forbedre employer-brandet. 
Du kan læse hele casen fra Rudersdal Kommune her.

Konklusion: Mål effekten igen og igen

Ved at arbejde ud fra en databaseret baseline flytter vi altså evalueringen af employer branding- og rekrutteringsindsatser fra gætværk og mavefornemmelser til kvantificerbare data, statistik og performance. Det er vigtigt at huske, at employer branding-arbejde ikke er et afgrænset projekt med en start- og slutdato, og du skal derfor blive ved med at involvere dine medarbejdere, fortælle de gode historier og lave content, som dine medarbejdere kan spejle sig i. Husk også, at du kan bruge dataen som en slags hjælp til selvhjælp og intern ‘hype’. Du kan fremhæve den forbedring, du og dine medarbejdere har opnået og vise, hvad I sammen kan være stolte af. 


We use cookies to improve your experience on our site

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores side