FREDENSBORG KOMMUNE: Et stærkt EMPLOEYER brand Starter med en stærk EVP

Fredensborg kommune i Nordsjælland er bl.a. kendt for deres smukke natur og rige kulturliv. De havde et ønske om et større kendskab til de mange karrieremuligheder på dagtilbudsområdet. I denne case kan du læse om, hvordan Fredensborg Kommune brugte video og distribution som bærende element i tiltrækningen af pædagoger til kommunen.

udfordringen

Ligesom landets øvrige kommuner oplevede Fredensborg Kommune store udfordringer med rekruttering til dagtilbudsområdet. Ressourcerne på dagtilbudsområdet kunne ikke følge med det stigende behov. 

De traditionelle jobopslag gav ikke nok kandidater til de mange ledige stillinger. Jobopslagene fik meget få ansøgninger, hvis nogen, og blev også ofte genopslået. Kommunen ønskede derfor at gå nye veje, hvor bl.a. video skulle være en del af løsningen.

processen & løsningen

Vi har vurderet, at kommunens dagtilbudsområde som arbejdsplads skulle brandes bedre, så det blev tydeligere for kandidater hvordan kommunen differentierede sig ift. fokusområder, faglighed, diversitet og ledelse. Vi vidste at netop disse parametre var betydningsfulde for målgruppen, efter at have talt med flere pædagoger. 
Kommunes dagtilbudsområde består af hele 4 bysamfund og 28 institutioner. Der var altså behov for at de mange rekrutterende ledere fik et fælles sprog, så der var en rød tråd i budskaberne, når de skulle ud og rekruttere. 
 
Derfor blev områdeledere og udvalgte medarbejdere samlet til et fælles kick-off for indsatsen. Udover et inspirationsoplæg om nye rekrutteringsmetoder og øvelser i brugen af video i dagligdagen, var det primære fokus at få udarbejdet en Employer Value Proposition (EVP) også kaldet et medarbejderværditilbud på godt gammel dansk. 
 
Deltagerne arbejdede sammen om at få sat ord på bl.a. hvorfor arbejdet i netop Fredensborg Kommune var unikt, hvad de var særligt stolte af, hvad de værdsatte og hvem deres vigtigste målgrupper var.  
Det udmøntede sig til nogle stærke kernebudskaber, der klædte deltagerne på til at kunne brande sig selv og institutionerne bedre og dermed differentiere sig fra nabokommunerne. 
 
Læs mere om vores recruitment marketing proces her. 

 

“På workshoppen fik deltagerne en rigtig god fornemmelse for egne kernefortællinger, målgrupper og inspiration til hvordan målgrupperne nås. Ded gik derfra med konkrete idéer til nye branding- og rekrutteringstiltag, som der siden er handlet på. Og det har givet mærkbare resultater allerede.”
Marianne Ingeholm Larsen,
Fredensborg Kommune

resultatet

De identificerede kernebudskaber blev efterfølgende bærende i manuskriftet til selve rekrutteringsvideoen. Allerede 1 time efter videoen var delt og jobopslaget gik live, kom den første ansøgning. Der blev desuden arbejdet videre med de konkrete idéer til branding og rekrutteringstiltag, som deltagerne fik på workshoppen. Det har givet mærkbare resultater siden i form af en skarpere profil, strømlignet kommunikation og et mere kvalificeret kandidatflow. 

Tilgangen er blevet så godt taget i mod at kommunen har prioriteret også at rulle det ud på dagplejeområdet i starten af 2022. Casen er under produktion.

Skal vi også hjælpe dig med en REKRUTTERINGSstrategi?

Vi kan også hjælpe dig med en skræddersyet strategi, som kan få dig i mål med din rekruttering. Har du en specifik rekruttering, som du kan bruge nye øjne på, eller ønsker du overordnet sparring, så hører vi gerne fra dig. 

Læs også

We use cookies to improve your experience on our site

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores side